.

                        เป้าหมายวันนี้
                        ยิ้มและยินดี
                        กับเรื่องราวระหว่างวัน
                        . . .

                        ดูแลความฝัน
                        พึงระวังฝันอันแสนไกล
                        บั่นทอนฝันใกล้ ๆ จนสั่นคลอน                   
                        . . .

                        ลองเปลี่ยน
                        เส้นทางเดิมที่เคยเดิน
                        ความคุ้นชินที่เคยตัว
                        . . .

                        หยุดฟัง! จะได้ยิน
                        เสียงคนอื่น
                        และเสียงของตัวเอง
                        . . .

                       ขับกล่อมด้วยไมตรี
                       ขับเคลื่อนด้วยแรงใจ
                       เคลื่อนไหวด้วยแรงกาย
                       . . . . .

.