รัก

posted on 27 Jan 2009 14:43 by anywhereis

.

.
           รัก
           คำสั้น
           เข้าใจยาก
           . . .

           รัก
           เหมือนง่าย
           และเหมือนยาก
           . . .

           รัก
           หวาน 
           ชื่นฉ่ำหัวใจ
           . . .

           รัก
           ขม 
           ตรอมตรม
           . . .

           ฉันรักเธอ
           สั้น
           เข้าใจง่าย
           . . .

           เรารักกัน
           ไม่ง่าย
           ไม่ยาก
           . . .

           ฉันรักเธอ
           เธอรักฉัน
           หวาน
           . . .

           เธอไม่รักฉัน
           ขมกว่า
           เราไม่รักกัน
           . . .

           หากรัก
           กดปุ่มได้ 
           คงดี
           . . .

 


.