ฉันรู้สึกดีจริงๆ เลย ตอนที่เห็นออกมาเป็นเล่มๆ แล้วแบบนี้
หนังสือทำมือเล่มแรกของฉัน
เป็นการทำหนังสือด้วยขั้นตอนงูๆ ปลาๆ มาก
มีแต่ใจนำที่อยากจะทำขึ้นมาสักครั้ง

ไปร่วมแจมในบูธที่งาน ' สีสรรกรุงเทพ '
ที่สวนสันติชัยปราการวันนี้ค่ะ .. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวา' 2552