แค่ฝุ่น แค่ผง

posted on 22 Mar 2008 14:08 by anywhereis
. 
มั น เ ป็ น แ ค่ นั้ น
แ ค่ ฝุ่ น   แ ค่ ผ ง
เ ข้ า ต า
. 
.
แ ค่ ฝุ่ น บ า ง ๆ  ป ลิ ว พั ด
ใ น วั น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ตั ว
ร ะ ค า ย ต า
. . .
.
แ ค่ ผ ง เ ล็ ก ๆ
ค้ า ง ติ ด ไ ว้
ร ะ ค า ย ใ จ
. . .
.
แ ค่ ฝุ่ น  แ ค่ ผ ง
แ ค่ นั้ น  แ ค่ นั้ น
ป ล่ อ ย เ ว ล า ใ ห้ น้ำ ต า ช ะ ล้ า ง
 .. . ..
.

Comment

Comment:

Tweet

ค่อยข้างเศร้านะครับ

#13 By กี้ (58.64.80.10) on 2008-08-18 10:50

ยังเพราะเหมือนเดิมเลยนะคะ

#12 By ฟางข้าว (202.12.97.111) on 2008-08-08 12:21

#11 By ฟางข้าว (202.12.97.111) on 2008-08-08 12:20

แค่ฝุ่นแค่ผง
หลงมาตามสายลม
มาพักเหนื่อยบนตาเรา

#10 By Zirius Sandorius on 2008-05-20 22:35

แค่ผงแค่ฝุ่น
ลอยเข้าตา
น้ำตาไหล

#9 By dong=ดอง,โด่ง on 2008-05-20 12:27

เห็นโฆษณาแล้ว

เราก็ตามเข้ามาอ่าน

ซะงั้น

#8 By 7 days ago on 2008-05-07 15:00

อย่าปล่อยเวลา ให้น้ำตาชำระล้าง
แค่ฝุ่น แค่ผง
ล้างออกไป ไม่ต้องรอเวลา
....
น้ำใส น้ำใจ
ให้ช่วยล้างตา
ฝุ่นผงจากไป ไม่กลับคืนมา
....
ถนนทอดยาว ก้าวเดินต่อไป
เตรียมพบวันใหม่
ไม่มีน้ำตา....... double wink
(พึ่งเคยลองแต่ง อาจฟังดูแทม่งๆ แต่ฝากไว้ที่นี่แล้วจะจากไปไกล เพื่อผจญภัยในแผนที่ครับ bye~) big smile

#7 By Peptender on 2008-04-23 07:05

ให้น้ำตาช่วยล้างบ้างก็ดีค่ะbig smile

#6 By *~kirmkan~* on 2008-04-04 19:10

บางที่พึ่งน้ำตามันก็คงไม่หลุดหมด

คงต้องใช้มือวักน้ำช่วยล้างให้ออก

#5 By o_O!! on 2008-03-24 23:27

หากมันเป็นเพียงฝุ่นผง
น้ำตาคงไม่ร่วงจากดวงใจเหนื่อยค่ะพี่
บางครั้ง
ก็ต้องให้เวลากับน้ำตาบ้างsurprised smile


น้ำตาไม่เพียงชำระฝุ่นในตา ยังชะล้างผงในใจด้วยครับsurprised smile

.
เมื่อหลายวันก่อนฝุ่นผง ก็พัดเข้าตาเหมือนกัน
ต้องล้างออกด้วยน้ำตาซะตั้งนาน
ไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อย...ไม่ได้เศร้า...จริงๆ
.

#1 By cha_ame on 2008-03-22 14:33