ยิ้มรับวันใหม่ด้วยหัวใจ .. สุขเสมอทุก ๆ วัน ~ สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ^-^

. .

 ฟ้ า ยั ง ฟ้ า
ต ะ วั น ยั ง ขึ้ น
ค ว า ม ห วั ง ก็ ยั ง มี
. . .

ยิ้ ม รั บ ฟ้ า ใ ส
หั ว เ ร า ะ กั บ ต ะ วั น
ทุ ก วั น เ ป็ น ข อ ง เ ร า
. . . . . . .

Comment

Comment:

Tweet

Hello! Good Site! Thanks you! yaupybfeexdg

#6 By eeywgpnirl (82.184.55.210) on 2008-01-28 08:37

confused smile ยิ้มรับปีใหม่ด้วยคน

มีความสุขมากๆนะคะ

#5 By pure art on 2007-12-30 09:23

ฟ้าของฉันนั้นหลากสี
ตะวันมีผลุบโผล่
จันทร์แหว่งหรือเต็มโต
ก็สุโขได้ทุกวัน

สวัสดีปีใหม่เช่นกัน
big smile

#4 By スニーカース on 2007-12-30 01:26

สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าไว้เช่นกันฮับ confused smile

#3 By DDP on 2007-12-29 16:31

surprised smile
สวัสดีปีใหม่ครับ

#2 By AkE on 2007-12-29 15:02