- ท่ามกลาง -

posted on 23 Dec 2007 00:03 by anywhereis

นิ่ ง งั น
ท่ามกลาง
ค ว า ม สั บ ส น
. . .

เ ฉ ย เ ม ย
ท่ามกลาง
ค ว า ม ห ม า ง เ มิ น
. . .

น้ำ ต า
ท่ามกลาง
ค ว า ม เ สี ย ใ จ
. . .

 

.

ยิ้ ม ล ะ ไ ม
ท่ามกลาง
ค ว า ม สุ ข
. . .

เ ริ ง ร่ า
ท่ามกลาง
เ สี ย ง ด น ต รี
. . .

ค ว า ม รั ก
ท่ามกลาง
หั ว ใ จ ส อ ง ด ว ง
. . . . .

.

Comment

Comment:

Tweet

ความห่วงใย ท่ามกลาง ปัญหา
แสงสว่าง ท่ามกลาง ราตรี
มิตรภาพ ท่ามกลาง ความห่างไกล...

ท่ามกลางสิ่งที่เลวร้ายก็ยังมองหาสิ่งดีๆได้ฮับ big smile

#11 By DDP on 2007-12-23 21:53

confused smile

#10 By *รักเร้น* on 2007-12-23 19:19

ฉัน
ท่ามกลาง
ความผันแปร

#9 By moodee on 2007-12-23 17:59

นอนหลับฝันหวาน
ท่ามกลาง
คนในออฟฟิศ

#8 By Man on the Moon on 2007-12-23 14:19

มีชีวิตอยู่
ท่ามกลาง
ความสุขและทุกข์อย่างแข็งแรง
.............

#7 By [Greentale] on 2007-12-23 09:38

ขอให้คุณหมูดีอยู่ท่ามกลางความสุข เสียงดนตรี และหัวใจสองดวงนะครับ big smile
ความคิดถึง
ท่ามกลาง
การจากลา...


เกี่ยวมั๊ยเนี่ย?sad smile

#5 By .;:melody:;. on 2007-12-23 07:18

ตามมาตอบที่นี่ หุหุ เขาอ้างอิงไฟล์รูปจากบล็อกผมครับ

ส่องไม่ยากหรอก ผมถึงแก้จากยูซเซอร์ผมได้ครับ

#4 By palermos on 2007-12-23 02:34

บางทีน้ำตาก็ไม่ได้อยู่ท่ามกลางความเสียใจเสมอไปนะbig smile

#3 By pakmom on 2007-12-23 00:58

เริงร่า ท่ามกลาง เสียงดนตรี
ดีที่สุด!!

#2 By The Flaneur on 2007-12-23 00:33

ความรัก
แต่มันไม่อยู่ท่ามกลาง
หัวใจสองดวง อ่ะ

#1 By Spirits on 2007-12-23 00:27